Om fridykkerudvalget

Formål:
Udvalget skal gennem sine aktiviteter søge at fremme interessen for fridykning og medvirke til udbredelsen af sporten. Udvalget skal i samarbejde med bestyrelsen og de øvrige udvalg styrke fridykning i Dansk Sportsdykker Forbund.

Udvalget varetager forbundets forretninger vedr. fridykning, herunder også internationalt samarbejde.

Arbejdsområde

Elite
Udvalget ønsker at styrke eliten. Dette skal ske via en fornuftig disponering af udvalgets midler, således at eliten kan blive udfordret og udvikle sig. Dette skal ske via træning og deltagelse i så mange nationale og internationale turneringer som muligt. Udvælgelsen af landshold sker på baggrund af opnåede resultater indenfor en nærmere fastsat tidsramme/frist inden det pågældende stævne.

Bredde
Udvalget ønsker at styrke bredden. Udvalget vil arbejde for at flere ude i klubberne kommer til at dyrke fridykning.

Sikkerhed
Udvalget vil arbejde for at fastholde og udvikle sikkerheden under udøvelse af sporten.

Kommunikation
Udvalget vil løbende udvikle PR-materiale og promovere sporten – gerne i samarbejde med øvrige udvalg og kommunikationsstaben.

Handleplan:
Elite
Den danske elite indenfor fridykning er blandt de bedste i verden.

Det er udvalgets ambition at fastholde denne stilling ved deltagelse i VM samt andre internationale stævner.

Der søges både generelle og individuelle sponsorer for at dække de mange omkostninger forbundet med at udvikle og fastholde elitesport på højeste niveau.